Annie & Jacques

Meer dan zestig jaar hebben de brieven die Annie Otten-Wolff aan Jacques Presser schreef onaangeroerd in Pressers nalatenschap gelegen vóór haar zoon Daniël Otten ze kreeg. Presser – die als eminent historicus steeds pleitte voor persoonlijke elementen in de geschiedschrijving – had de brieven bewaard om hem als volwassene de mogelijkheid te geven zijn in Bergen-Belsen vermoorde moeder te leren kennen. In de aangrijpende brieven is sprake van hartstocht, van liefde, van empathie en ook van troost in de gruwelijke tijd van de bezetting en de Jodenvervolging. Annie & Jacques is een ontroerende liefdesgeschiedenis in egodocumenten.

Verschijningsdatum mei 2021

Reserveer